AquaBASE

8 mei 2020

AquaBASE draagt bij aan een waterrobuuste leefomgeving door: een unieke waterbufferende constructie. AquaBASE houdt niet alleen hemelwater vast, het vormt tegelijkertijd de stabiele basis voor een fundering. Op deze manier kan een weg, parkeerplein, trambaan of evenemententerrein zijn functie behouden.

AquaBASE is voortgekomen uit een bij elkaar gekomen denk- en werkgroep vanuit de ondernemingen v.d. Bosch Beton bv, Syntraal, TenCate Geosynthetics en Rotim Innovaties. Door samen productkennis en ervaringen te delen is vanuit een enthousiaste samenwerking het systeem AquaBASE ontstaan.

AquaBASE werkt overal in de openbare ruimte waar een fundering onder de verharding aanwezig dient te zijn. Alleen is elke ondergrond anders. Daarom wordt een op maat gemaakt systeem, specifiek voor een bepaalde omgeving ontworpen door samen met de opdrachtgever de vraagstellingen goed in kaart te brengen.

Project Schiphol


Project Eindhoven, Vestdijk

´╗┐De ontsluiting van het centrum van Eindhoven is onder andere via locatie Vestdijk. Bij het herinrichten hiervan is gekozen voor een klimaatadaptieve inrichting. Er is meer ruimte voor groen en tegen hittestress zijn materialen met een lichter oppervlak gekozen. Vanuit het bouwteam is er intensief gewerkt aan het realiseren van de AquaBASE waterbufferende fundatie. Bijzonder is dat deze AquaBASE constructie is opgebouwd uit diverse compartimenten die met elkaar in verbinding staan. Deze zorgen ervoor dat het gebufferde hemelwater daar waar mogelijk lokaal infiltreert. Overtollig hemelwater wordt middels een vertraagde afvoer geloosd op oppervlaktewater.

Oppervlakte: 15.000 m²
Capaciteit waterberging: m³.
Fundering: AquaBASE
Elementenverharding: asfalt en beton
Bijzonderheden: Het door middel van compartimentering kunnen reguleren van het water vanuit de AquaBASE richting de Dommel.
Oplevering: 2019

Project Enschede, Universiteit Twente

Op het terrein van Universiteit is op een van de aanwqezige parkeerlocaties een volledig waterbufferende parkeerplaats met Ecopass waterpasserende bestrating gerealiseerd. De gehele parkeerplaats is voorzien van een AquaBASE fundering van 20cm systeemvulling, met onder de Accorder een anti-sliblaag met 5cm. Hiermee is een buffercapaciteit gerealiseerd van ca. 70 liter per vierkante meter. Er zijn acht Aqua Air Units geplaatst voor de ontluchting van het systeem. Het unieke in dit project is het monitoringssysteem. Middels peilbuizen worden de waterstanden geanalyseerd in, op en onder het AquaBASE systeem.

Oppervlakte: 1.320 m²
Capaciteit waterberging: 92,4 m³.
Fundering: AquaBASE
Elementen verharding: Ecopass® waterpasserende stenen
Bijzonderheden: In dit project wordt gebruikt gemaakt een monitoringssysteem waarmee waterstanden kunnen worden geanalyseerd.
Oplevering: 2017

Project Raalte, Willem Stoltehof

Een volledig waterbufferend inbreidingsplan van de gemeente Raalte. Het aanwezige rioolstelsel in de wijk heeft geen extra capaciteit om regenwater af te voeren. De geschikte ondergrond van zand maakt 100% infiltratie mogelijk binnen het plangebied. De 40cm hoge AquaBASE-systeemvulling zorgt voor een buffer van ruim 100m³. Dankzij de toepassing van Geoclean®, een Aquatextiel die tevens fungeert als scheidingsvlies in de constructive, is het te infiltreren water vrij van hydrocarbons. Het systeem is afgewerkt met Reduton® cementloze Ecopass waterpasserende betonstraatstenen.

Oppervlakte: 1.200 m²
Capaciteit waterberging: 100 m³
Fundering: AquaBASE
Elemeneten verharding: Reduton® Ecopass waterpasserende betonstraatstenen (cementloos)
Bijzonderheden: Toepassing van de Geo-Clean die o.a. olie opvangt en vervolgens afbreekt.
Oplevering: 2018


Bekijk hier het filmpje over het project met de AquaBASE in Groningen & Voorthuizen. 

 

< Terug naar duurzame bouwmaterialen en machines