Website Buitenwerk - Rotterdam

In januari 2011 hebben de gemeente Rotterdam en Stichting Rondom GWW een convenant gesloten met de volgende ambities:

  • door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren;
  • innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen;
  • hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen;
  • de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen;
  • het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren;
  • het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren.

Op deze website worden de verschillende projecten die zijn gerealiseerd en geevalueerd gepresenteerd.

Leer meer
< Terug naar overzicht