Samen leren samen innoveren, samen werken met BIM in gemeenten.

Jaap Kolk

Kennis en praktijkervaring zijn cruciaal om BIM (informatiemanagement) bij gemeenten te stimuleren. Wanneer een medewerker, afdeling dienst of directie met BIM aan de slag gaat, leven er tal van vragen: Hoe start ik het proces op? Hoe krijg ik anderen mee? Wat is de meerwaarde van BIM voor mijn organisatie? Hoe verbind ik het met diverse bestuurlijke opgaven? Hoe krijg ik een datakoppeling met de (basis-)registraties? Etc.

Deze publicatie dient als handreiking zowel voor het nadenken over samenwerken bij vernieuwingsvraagstukken zoals BIM binnen gemeenten en marktpartijen als voor het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en marktpartijen. De opbouw is gericht op het schetsen van de context (in de hoofdstukken Uitgangspunten en Uitdagingen) voor een beeld van de huidige situatie. De hoofdstukken Bevindingen en Resultaten richten zich op de activiteiten die in het project opgepakt zijn. De conclusies vinden vorm in de hoofdstukken Adviezen en Vervolg.
Er is nadrukkelijk gekozen voor de term ‘samen werken’ in plaats van ‘samenwerken’, omdat het project zich focust op het mobiliseren van samenwerking en kennisdeling. Het gezamenlijk oppakken van BIM-vraagstukken zou een resultante kunnen zijn van een vervolgtraject.
Dit VNG-pilotstarterproject is in samenhang uitgevoerd met het VNG-Pilotstarterproject: ‘Routekaart BIM voor gemeenten’. Beide projecten hebben elkaars in- en output gebruikt voor het bereiken van de projectresultaten.

Downloaden
< Terug naar overzicht