Routekaart BIM

De Routekaart Gemeenten en BIM bevat vijf lijnen, die corresponderen met vier rollen van de gemeente:
• Basis- en kernregistraties en gebiedsinformatie (bronhouder)
• Leefomgeving (bevoegd gezag omgevingswet)
• Vastgoed (assetmanagement)
• Openbare ruimte (idem); deze lijn bevat een zijtak voor ontwerpende gemeenten
Een vijfde lijn, de organisatielijn, representeert de ondersteuning en coördinatie van de andere lijnen.

Op elk station wordt een belangrijk aspect of belangrijke ontwikkelstap behandeld, min of meer volgordelijk, van digitalisering en BIM. Tegelijkertijd biedt de routekaart plaats voor ‘informatiekaders’ waarin specifieke onderdelen en instrumenten etc. die relevant zijn voor de routekaart, maar niet direct in het groeimodel passen, kunnen worden uitgelicht en of toegelicht. Eindhalte is een digitaal model van het gemeentelijk gebied, de ‘’digital twin’’, waarmee ruimtelijke ontwikkelingen gevolgd en gestuurd kunnen worden. Hierin passen specifieke integrale modellen voor de onderscheiden taken van de gemeente. U kunt op ieder willekeurig station instappen en uitstappen. Er hoeft niet per se alleen in de richting van het eindpunt gereisd te worden: in feite verkeert ieder station in een bepaalde status van ontwikkeling, welke per gemeente verschilt. Het gaat erom om aangepast aan de lokale situatie het niveau van het geheel steeds hoger te brengen.

Downloaden
< Terug naar overzicht