Praktijkgids voor succesvol samenwerken in de bouw: Bouwen is teamwork!

PSIBouw

Samenwerking: wat levert het op?

Waarom samenwerken?

Bij het realiseren van werken in de buiten ruimte zijn veel verschillende partijen betrokken. Het betreft hier toeleveranciers aan de bouwplaats, de hoofdaannemer en nevenaannemers, (specialistische) adviseurs, ontwerpende partijen, de opdrachtgever(s) maar ook de verschillende netbeheerders (Kabels&Leidingen), bewoners van de wijk

Al deze partijen hebben een sterke onderlinge afhankelijkheid: als de een zijn werk niet goed of volgens planning doet, hebben anderen daar last van en komt het gewenste eindresultaat in gevaar.

Samenwerking is het sleutelwoord in de keten van opdrachtgever(s), ontwerper, bouwer en toeleverancier. Door de versnipperde aanpak ontstaan afstemmingsproblemen, fouten en conflicten. Voor de spelers aan de aanbodkant moet de tevredenheid van de opdrachtgever en de eindgebruiker(s) het belangrijkste doel zijn. Uitgangspunt is telkens dat de opdrachtgever niet te veel betaald en de opdrachtnemer een redelijke winstmarge behaalt. Beter samenwerken leidt tot een effectiever bouwproces, kwalitatief betere werken, minder ergernis en minder juridisch touwtrekken. Maar bovenal tot tevreden klanten en plezier in het werk.

Het realiseren van de hoogst mogelijke kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten is een gezamenlijke uitdaging en verantwoordelijkheid. Daarvoor is wel noodzakelijk dat men oog heeft voor de toegevoegde waarde die elk van de partners kan leveren. Bundel de aanwezige kennis, ervaring en creativiteit, stem die op elkaar af en breng die zo vroeg mogelijk in het project in. Dit leidt tot een kwalitatief beter en efficiënter bouwproces en tot een sterke vermindering van faalkosten en vertraging.

Samenwerking tussen de verschillende partijen is dus een noodzakelijke voorwaarde om tot een succesvol bouwproject te komen.

Samenwerken: wat levert het op?

Soepel verlopen projecten

Wat is er beter dan een project dat zonder strubbelingen verloopt? Iedereen komt zijn afspraken op tijd na, er is geen miscommunicatie, de tekeningen zijn op tijd, volledig en op elkaar afgestemd, de leveringen zijn op tijd op het werk, de opdrachtgever neemt zijn besluiten op tijd. Het lijkt misschien een droomwereld, maar deze kan dichterbij komen als er beter wordt samengewerkt.

Tijd- en dus geldwinst

Faalkosten worden gereduceerd, doordat er meer zaken in een keer goed gaan en de verschillende disciplines beter op elkaar aansluiten. Dit scheelt tijd en dus geld. Ga maar eens na, hoeveel zaken er in een project opnieuw moesten worden gepland en tel uit je winst.

Meer werkplezier en minder stress

Misschien is dit wel het allerbelangrijkste voordeel. Het komt nogal eens voor in de bouw dat mensen onder rote stress werken. Soms leidt dit zelfs tot ziekte en uitval tijdens het project. In de hectiek worden zaken vergeten of niet goed afgesproken. De ander komt vervolgens zijn afspraak niet na en dat geeft irritaties en spanningen. Het werkplezier zal door het beter samenwerken toenemen.

Downloaden
< Terug naar overzicht