Infralokaal Veenendaal 27 september 2018

Klimaat adaptatie in de GWW: Wat doet u daarmee?

Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. Deze zomer merken we hier al goed de gevolgen van. In steden leidt het tot meer schade door wateroverlast, terwijl droogte leidt tot problemen met funderingen en schade aan stedelijk groen door lage grondwaterstanden. Hitte geeft tal van problemen: van gezondheidsproblemen tot problemen met infrastructuur. Onderstaande mindmap van de Hogeschool van Amsterdam laat de gevolgen van hitte mooi zien.

 

Laat u informeren en stek uw vragen

De noodzaak van een klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte is duidelijk. Nu nog in de praktijk brengen! Vanuit het programma ‘Klimaatwerk in uitvoering’ werken aannemers en gemeenten hier gezamenlijk aan via open convenanten. De Hogeschool van Amsterdam, Rotterdam en de Hanzehogeschool zijn hier als onderzoek- en kennispartners bij betrokken.

Tijdens de MKB-Infra middag werden de laatste laatste inzichten gepresenteerd.

 

Downloaden
< Terug naar overzicht