Infralokaal 1e Masterclass Infiltrerende stad

Sinds september 2018 loopt het project infiltrerende stad uitgevoerd door de Hogescholen van Rotterdam, Amsterdam en de Hanze Hogeschool Groningen i.s.m. met een aantal MKB bedrijven. In dit project wordt middels praktijkonderzoek tussen verschillende hogescholen, ondernemers, gemeenten en waterschappen meer inzicht gecreëerd in de praktische toepasbaarheid van innovaties in weg en rioolontwerp die behalve infiltreren ook het (regen)water langer vasthouden en ondergronds vertraagd afvoeren. Er is binnen het onderzoek naar deze innovaties vaak sprake van één of meer combinaties aan technieken bijvoorbeeld waterdoorlatende verharding, ondergronds aan -en afvoer via kolken, zijdelings infiltratie langs de nieuwe verharding, zuivering van regenwater en aanvulling van dieper grondwater middels infiltratie. De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de onderzoeksmatige invulling van werkpakketten 1 en 2 binnen het project infiltrerende stad.

Donderdag 21 maart 2019 zijn de eerste tussen resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Behalve het delen van de resultaten tot nu is er ook een doorkijk geven naar wat er op korte en middellange termijn onderzocht gaat worden.

Introductie                                                                                                                                        Download presentatie
Jonathan Lekkerkerk; Hogeschool van Rotterdam

Toelichting uitvoering proeven, meetprotocol en meta-data                                                      Download presentatie
Anne Leskens Hogeschool van Rotterdam

Resultaten tot nu toe                                                                                                                        Download presentatie
Andy Bruijns Hogeschool van Amsterdam

De Infiltrerende stad                                                                                                                         Download presentatie
Floris van de Boogaard Hanze Hogeschool

Praktijkervaringen functioneren middellange termijn van waterpasserende verharding       Download presentatie
Arjen Oostra Wegbeheer gemeente Rotterdam

 

Praktijkproven: RTV Utrecht 2 januari 2019: We krijgen natte voeten als steden niet snel groener worden.
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1870956/we-krijgen-natte-voeten-als-steden-niet-snel-groener-worden.html 

  

Meer informatie over het onderzoek: /infiltrerende-stad/

< Terug naar overzicht