De klimaatbestendige wijk: Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels

ISSO, 2020

Je ziet het nu al in veel gebouwontwerpen en gebiedsvisies: we willen Nederland groener maken en klimaatadaptief! Ook gebouwen kunnen hieraan bijdragen met hun groene daken en gevels. Zo worden ze multifunctioneel. De kennis die professionals nodig hebben om gebouwen multifunctioneel in te zetten voor een groenere en klimaatadaptieve gebouwde omgeving, is samengebracht in een Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels.

Het Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels biedt praktische informatie en tools aan professionals die begroeide gevels en daken voor gebruik, waterberging en energieopwekking willen realiseren. Als er is gekozen voor een groen dak en/of gevel biedt het praktijkboek ondersteuning bij het ontwerp en de realisatie, onderhoud en eventueel de sloop. Het praktijkboek behandelt de integratie van meerdere technieken om tot een oplossing te komen, waarin meerdere functies (gebruik, waterberging en energieopwekking) en vormen van gebruikerswaarde centraal staan. Dit praktijkboek kent meerdere invalshoeken. Enerzijds voor verschillende doelgroepen uit verschillende segmenten van de markt. En anderzijds per functie van een groen dak of gevel. Ook licht het de verschillende kaders toe die van toepassing zijn; juridisch, financieel, veiligheid en arbo.

In deze versie is de praktische informatie gebundeld in één overzichtelijk basiswerk voor meerdere doelgroepen. Daarnaast kan het ook gebruikt worden in onderwijs en bijscholing. Zo zijn alle werkzaamheden uitgewerkt in taken en deeltaken. Bij elke deeltaak staan de benodigde competenties, vaardigheden en kennis beschreven in een bij ISSO opvraagbare kwalificatie.

De volgende partners hebben bijgedragen aan deze kennisontwikkeling: BTL, Nophadrain, Donker Groen, Nieman-Kettlitz, KIWA BDA Dakadvies, DakIndex, Stichting Veilig Dak Nederland, Sempergreen, BDA dak- en gevelopleidingen, BVB landscaping, VEBIDAK, branchevereniging VHG, Optigrün, Gemeente Rotterdam, de NDA, ZinCo Benelux, Building Changes, Zoontjens, Koninklijke Ginkel Groep.

Zie: Isso kennisbank

Leer meer
< Terug naar overzicht