Hoorn Lucas Sinckstraat

De inkoopbehoefte is het bouwrijp maken van de Gemma Frisiushof fase 3SP van het project Bangert en Oosterpolder. Het werk is gelegen ten westen van het fietspad Jacobsstaf en ten noorden van de Lucas Sinckstraat. De werkzaamheden zijn beschreven in een RAW-bestek. Het werk moet op korte termijn worden gemaakt met als uiterste opleverdatum van het bouwrijp bestek is 29 mei 2020. De omgeving (zoals een school) verwacht dat er veilig wordt gewerkt en dat er geen overlast is voor bijvoorbeeld de schoolgaande kinderen.

Aan de geïnteresseerde aannemers wordt vooraf gevraagd het concept-bestek te bekijken en de opmerkingen en vragen te verzamelen. Na verwerking wordt het definitieve bestek op TenderNEd geplaatst.

< Terug naar overzicht