Alkmaar Emmakwartier

Aanleiding herinrichting:
Aanleiding voor de herinrichting is de slechte staat van de riolering. Het vervangen van de riolering geeft Stadswerk072 gelijk de mogelijkheid om de wijk klimaatbestendig te maken. Het klimaat verandert met steeds hevigere buien tot gevolg. De huidige riolering is hier niet op berekend en kan het water niet snel genoeg afvoeren met (mogelijk) wateroverlast tot gevolg. Veel regenwater gaat op dit moment naar een rioolwaterzuivering. Met de aanleg van het nieuwe rioolsysteem behoort dit tot het verleden. Het hemelwater gaan we afvoeren naar de Nieuwlandersingel  in plaats van de rioolwaterzuivering.

Betrokkenheid van bewoners:
Naast ruime aandacht voor klimaatadaptatie is het de bedoeling dat er naast meer bomen in de wijk ook geveltuinen worden aangelegd. Dit alles met grote betrokkenheid van de bewoners zowel in de planvorming als tijdens de uitvoering.

Projectevaluatie Aanbestedingsfase 
Overall kan worden gesteld dat samen werken op basis van de open convenant aanpak binnen de Kring Alkmaar als zeer positief wordt ervaren en dat het de beoogde resultaten oplevert! De vraagspecificatie is eenduidig opgesteld, duidelijk en helder waardoor de aanbiedingsprijs het verschil kon maken. Zie het verslag van de evaluatie Aanbestedingsfase.

Projectevaluatie uitvoering
Door het gezamenlijk komen tot een plan van aanpak met een Voorlopig, Definitief en Uitvoeringsontwerp werden faalkosten en verspillingen voorkomen. Waarbij vooral ook veel gedoe en discussie rondom meer en minderwerk in de uitvoering (opdrachtgever/aannemer) is voorkomen. Het meer en minder werk is gereduceerd tot een minimum waardoor projectbegrotingen en ramingen weer op elkaar aansluiten. De gezamenlijk focus op de afgesproken kwaliteit van het werk en daarmee het vertrouwen om in het belang van eenieder samen met plezier te komen tot een goed project resultaat met een positieve beoordeling van de omgeving.

Het is weer leuk om de GWW te werken en TROTS er over te vertellen!!   
Zie het verslag van de uitvoering.

Lees ook 

De uitvoering
Van het project in uitvoering is door RTL7 een video gemaakt wat een goed beeld geeft van de samenwerking.

< Terug naar overzicht