Buitenruimte
18 mei 2022 workshop waterbergende weg voor aannemers en gemeentes, 24 mei 2022 online kennissessie duurzaam en uitvoerbaar GWW beleid

Twee interessante bijeenkomsten in mei 2022 over Klimaatwerk in uitvoering. Geef je nu op per email via sst@buildingchanges.nl. Geef duidelijk aan voor welke bijeenkomst je je opgeeft - of allebei natuurlijk!   


In deze nieuwsbrief:

+ 18 mei 2022 live workshop voor aannemers - meedenken met gemeentes over waterbergende wegen
+ 24 mei online Kennissessie duurzaam en uitvoerbaar GWW beleid
 18 mei 2022 live workshop voor aannemers - meedenken met gemeentes over waterbergende wegen

Live workshop voor aannemers - meedenken met gemeentes over waterbergende wegen

Met een groep van onderzoekers en gemeentes zijn we druk bezig met het onderzoek naar Waterbergende Wegen. We zien in de praktijk nog de volgende uitdagingen: 

  • Voldoende stabiel, maar tegelijkertijd voldoende waterbergend ontwerp 
  • Passend in de drukke ondergrond (waar niet altijd ruimte is voor bijv. kratten)
  • Aangelegd met oog op beheer en onderhoud 
  • Uitgevoerd zodat de prestaties gegarandeerd blijven 

Kortgezegd: niet te droog maar ook niet te nat, niet te groot maar ook niet te klein, niet te duur maar ook niet te goedkoop!  

Maar hoe doe je dat dan in de praktijk?

We denken dat GWW aannemers vanuit hun praktijkervaring en expertise kunnen bijdragen aan het oplossen van deze puzzels. Bijvoorbeeld op vragen als:

  • Hoe voorkom je problemen met stabiliteit op de langere termijn?
  • Hoe zou jij dit aanleggen met het oog op beheer en onderhoud?
  • Hoe maak je de weg zo dat de voegen open blijven, en niet vollopen met zand en/of vuil
  • …?

Tijdens de workshop presenteren de gemeentes Rotterdam, Amsterdam, Heemskerk, Zoeterwoude en Amstelveen hun waterbergende uitdaging. Daarna gaan we in breakout sessies onderling in gesprek. Daar willen graag een beroep doen op jullie ervaring, zodat we het mee kunnen nemen in het onderzoek en gemeenten hun voordeel ermee doen.

De workshop vindt plaats op 18 mei van 13:00-16:00 bij de Hogeschool van Amsterdam 

Interesse? Meld je per e-mail aan bij Sybren Steensma via sst@buildingchanges.nl

 24 mei online Kennissessie duurzaam en uitvoerbaar GWW beleid

Duurzaam en uitvoerbaar GWW beleid  

Je kan een vierkante meter maar eenmaal benutten, terwijl de gemeente vele uiteenlopende doelen integraal moet afwegen. Hoe kom je dan tot uitvoerbaar beleid? Gemeentes ervaren vaak dat ze ruimte tekort komen om de doelen te halen. Dat maakt circulariteit, vergroening en klimaatadaptatie tot lastig uitvoerbare opgaves. 

Maar welke ruimte ziet de markt? Komen we wel ruimte tekort? 

In deze eerste kennissessie over duurzaam en uitvoerbaar GWW beleid beginnen we bij de beleidsontwikkeling.  

Eerst zal Riette Boom van gemeente Alkmaar aangeven hoe in haar organisatie Duurzaam GWW beleid wordt ontwikkeld en ingevuld. Vervolgens zal Tobias Strating van Roelofs Groep zijn ervaringen delen over hoe door samenwerken met de markt beleid beter uitvoerbaar wordt.

Daarna willen we graag met de deelnemers de uitwisseling aan. Welke vragen roept dit op? Herken je dit vanuit je eigen werkveld/regio?  

De online kennissessie vindt plaats op 24 mei van 9:00-10:30. 

Interesse? Stuur een email naar Sybren Steensma (sst@buildingchanges.nl) zodat je de online uitnodiging kunt ontvangen. Vergeet niet even te noemen voor welke sessie je aanmeldt want er staan er meer op de agenda! 

 

 

Platform BuitenRuimte is een initiatief van Building Changes, MKB-Infra en de Hogeschool van Amsterdam, mede mogelijk gemaakt door TKI Deltatechnologie.  

 

 

 

 

 

Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft +31 15 - 72 00 901 info@buitenruimte.info