Buitenruimte
Uitnodiging: online kennissessie opvallende klimaatadaptatie in Nederland o.l.v. Floris Boogaard, 24 februari 9:00- 10:30

Opvallende klimaatadaptatie projecten in Nederland

Nederland is volop aan de gang met klimaatadaptatie om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen. Zo zijn er op Climatescan.nl al meer dan 5000 locaties verzameld waar waterbergende wegen, natuurvriendelijke wadi’s, waterpleinen, ondergrondse infiltratie, groene daken, watermuren, drijvende woningen, raingardens en andere innovaties worden toegepast. Wat kunnen we daaruit leren? Waar staan we? Waar liggen kansen? Wat werkt in de praktijk en wat niet?

In deze online kennissessie gaat onderzoeker en consultant Floris Boogaard ons meenemen langs 20 opvallende projecten. De sessie is nadrukkelijk bedoeld voor gemeentes en aannemers. Daarbij gaan we ook graag met jullie in gesprek over jullie praktijk. Wat komen je zelf tegen in je eigen projecten?

Geef je op met een email naar sst@buildingchanges.nl (Sybren Steensma), dan ontvang je de Teams Link.  

We organiseren dit in het kader van de TKI Deltatechnologie (projecten Holle Wegen en Klimaatwerk in Uitvoering).

Een kort voorproefje van de 20 projecten is hier te vinden:

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/natuurvriendelijke-wadi-s-regenwatertuinen-en-infiltrerende-verhaderingen-scoren-goed-in-climatescan-top-21?comment_id=592

Floris Boogaard is gepromoveerd aan de TU Delft op het gebied van ‘regenwaterkwaliteit en internationale klimaatadaptatie’. Hij is momenteel consultant bij Deltares, onderzoeker bij het Global Center on Adaptation en lector Ruimtelijke Transformaties - Water bij het Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool Groningen. Onderzoeksfocus: (inter)nationale klimaatadaptatie in de praktijk, mappen en monitoren van watersystemen en klimaatactie.

Tot ziens op 24 februari! 
 

Met hartelijk groet,
 

BuitenRuimte


 


In deze nieuwsbrief:

Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft +31 15 - 72 00 901 info@buitenruimte.info