Buitenruimte
Het laatste nieuws van BuitenRuimte

Binnen BuitenRuimte onderzoeken bedrijven, gemeenten, brancheorganisaties en kennisinstellingen samen succesvolle routes om de buitenruimte duurzaam, klimaatbestendig en economisch rendabel in te richten en te onderhouden. Graag brengen wij u via deze nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


In deze nieuwsbrief:

+ Kennissessie Hittebestendige Stad 9 december 14:00
+ Jeroen Kluck wint IXA award
+ Virtuele rondleiding langs praktijkprojecten in Heemskerk
+ Online artikel over het toepassen van infiltrerende verhardingen
+ Terugkijken webinar Klimaatwerk in Uitvoering
+ Iedere schop in de grond klimaatbestendig
 Kennissessie Hittebestendige Stad 9 december 14:00

Meld je aan voor onze kennissessie Hittebestendige Stad op 9 december van 14:00-15:15! 

Voor meer info klik hier 

Aanmelden kan via bovenstaande link, of direct per email naar sst@buildingchanges.nl  

 

 Jeroen Kluck wint IXA award

Trots dat onze BuitenRuimte partner Jeroen Kluck van de Hva de IXA impact award 2021 wint! 

Meer info

 Virtuele rondleiding langs praktijkprojecten in Heemskerk

Heemskerk heeft meerdere interessante toepassingen op gebied van waterberging en -infiltratie. Deze virtuele tour leidt je erlangs. Neem online een kijkje, of, als je in de buurt bent, spring op de fiets en ga zelf kijken. 

Klik hier voor de tour 

 

 Online artikel over het toepassen van infiltrerende verhardingen

Soms regent het zo hard dat de afvoer naar het riool het niet meer aankan. Zou het niet fantastisch zijn als overtollig regenwater gewoon door de straten en stoepen heen gedoseerd naar de ondergrond weg zou zakken in plaats van wateroverlast te veroorzaken? In dit online artikel delen we de meest in het oog springende inzichten van recent onderzoek naar infiltrerende verhardingen onder andere hoe we onderzoek vertalen naar het toepassen in de praktijk. 

Klik hier

 

 Terugkijken webinar Klimaatwerk in Uitvoering

Eerder dit jaar presenteerden we het webinar over de praktijk van het infiltreren en bergen van water. Het onderwerp is actueler dan ooit. Je kunt dit webinar terugkijken via onderstaande link: 

Klik hier voor terugkijken webinar

 

 Iedere schop in de grond klimaatbestendig

We spraken met Deltacommissaris Peter Glas over het belang van klimaatadaptatie. Er is al veel gebeurd op het gebied van klimaatadaptatie. Veel gemeenten voeren al maatregelen uit. Tegelijkertijd is opschaling en verbreding nog steeds nodig. Zijn motto voor het klimaatprogramma 2022 spreekt ons zeer aan: "Iedere schop in de grond klimaatbestendig". 

Lees hier meer

Samen maken we de Buiten Ruimte

Goed ontworpen, aangelegde en beheerde buitenruimte heeft een grote meerwaarde voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van het stedelijk gebied.

We ontvangen regelmatig verzoeken van organisaties die graag willen verkennen op welke wijze zij bij Buiten Ruimte of de zogenoemde Open Convenanten kunnen aansluiten.

Neem contact met ons op wanneer u belangstelling heeft: https://www.BuitenRuimte.info/contact/

Lees meer over:

Samenwerken aan vertrouwen: www.BuitenRuimte.info
Klimaatwerk uit uitvoering : www.Klimaatwerkinuitvoering.nl
Circulariteit en duurzaamheid: www.BuitenRuimte.info
Digitaal bouwen en beheren: www.BuitenRuimte.info
Groene en blauwe daken: www.multifunctioneledaken.nl

Colofon

Binnen Buiten Ruimte onderzoeken bedrijven, gemeenten, hun branche organisaties en kennisinstellingen samen succesvolle routes om de buitenruimte duurzaam en klimaatbestendig en economisch rendabel in te richten en te onderhouden.

Buiten Ruimte is een initiatief van: MKB Infra, Hogeschool van Amsterdam en Building Changes en wordt uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal regionale overheden en marktpartijen. Het programma wordt, mede mogelijk gemaakt door TKI Deltatechnologie.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat:

  • U partner bent bij Buiten Ruimte en/of Klimaatbestendige Stad of Infiltrerende stad en/of actief deelneemt in een van de regionale kenniskringen of regionale netwerken BIM.
  • U heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de Klimaatwerk in uitvoering, Samenwerken uit vertrouwen en/of DuurzaamGWW.
  • U aanwezig bent geweest bij een van de Infralokalen of workshops (mede) georganiseerd door Buiten Ruimte.
  • Wij u anderszins op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de kennis en informatie in het kader van Buiten Ruimte.

Lees meer over ons privacy beleid.

Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft +31 15 - 72 00 901 info@buitenruimte.info