Buitenruimte
Hoe houden we onze steden klimaatbestendig?

Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. Dit leidt in de stad tot wateroverlast met schade, de droogte leidt tot dalende grondwaterstanden en problemen met funderingen, droogte leidt ook tot schade aan stedelijk groen en hitte geeft gezondheidsproblemen. De noodzaak van klimaatbestendige inrichting is duidelijk. Nu nog op lokaal (gemeentelijk niveau) in de praktijkbrengen. 

In deze nieuwsbrief vindt u verschillende artikelen over dit onderwerp, voortkomend uit het programma Klimaatwerk in Uitvoering.


In deze nieuwsbrief:

+ Webinar 17-9 | Onderzoeksresultaten De Infiltrerende Stad
+ Adviesrapport en webinar: Hittebestendige stad
+ Duurzaam werken in de GWW-sector? Onze interactieve infographic helpt hierbij!
+ De CoolKit: Toolkit voor ontwerpers van de buitenruimte
+ De voordelen van BRL 9334 Straatwerk
 Webinar 17-9 | Onderzoeksresultaten De Infiltrerende Stad

Tijdens dit webinar presenteert het consortium van het project De Infiltrerende Stad zijn onderzoeksresultaten. Anne Leskens geeft een overzicht van mogelijke manieren om infiltrerende verhardingen aan te leggen en te onderhouden. Floris Boogaard laat zien welke innovatie oplossingen de proeven op de testlocatie Waterstraat in Delft hebben opgeleverd. Ted Veldkamp vertaalt de kennis en inzichten uit het project naar een passende marktstrategie. 

Lees meer en meld je aan >

 Adviesrapport en webinar: Hittebestendige stad

Een van de gevolgen van de klimaatcrisis is dat we steeds meer hittegolven krijgen. In de afgelopen zomers zijn Nederlandse hitterecords keer op keer gebroken. Steden worden steeds vaker onaangenaam heet. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van de stad. Daarom is het belangrijk dat bij de herinrichting van de buitenruimte in stedelijk gebied rekening wordt gehouden met het creëren van voldoende koele plekken, schaduw en groen. Deze publicatie geeft een koele kijk op dit onderwerp en handvatten om de stedelijke buitenruimte hittebestending in te richten.

Download het rapport hier >  

 Duurzaam werken in de GWW-sector? Onze interactieve infographic helpt hierbij!

Duurzaam werken in de GWW-sector is geen onbekende meer, maar wat is dan echt duurzaam? En hoe doe je dat dan? Het aanpakken en structureren van een duurzame werkwijze lijkt een uitdaging, maar blijkt goed te integreren en standaardiseren in het 'gangbare' projectproces. Het duurzame proces 'business-as-usual' is door adviesbureau Megaborn, samen met Building Changes en MKB Infra, weergegeven in de interactieve infographic 'Project Proces met Duurzaam GWW'. Hierin is aangegeven wanneer elementen uit de Aanpak van Duurzaam GWW, zoals bijvoorbeeld de Omgevingswijzer en Ambitieweg, als logisch onderdeel in het projectproces kunnen worden gebruikt.

Lees meer

 De CoolKit: Toolkit voor ontwerpers van de buitenruimte

Het onderzoek De Hittebestendige stad is vertaald in een CoolKit, speciaal ontwikkeld voor ontwerpers van de ruimtelijke omgeving.

De CoolKit is bedoeld om de belangrijkste handvatten voor het ontwerp van een hittebestendige stad aan te reiken en te visualiseren, zodat ze één op één kunnen worden toegepast in de dagelijkse praktijk.

Lees meer 

 De voordelen van BRL 9334 Straatwerk

Verschillende gemeenten hebben de BRL 9334 al opgenomen of hebben het op de planning staan om dit te gaan doen. De BRL 9334 is een beoordelingsrichtlijn van KOMO met als doel de kwaliteit van het straatwerk te verbeteren. Het is ontwikkeld op initiatief van Vereniging Modern Straatwerk (VMS). Bestratingsbedrijven kunnen zich laten certificeren en hiermee aantonen dat ze kwaliteit leveren, werken met goede vaklieden, aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden en respect hebben voor de omgeving.

Maar wat voor voordelen biedt BRL 9334 voor opdrachtnemers en opdrachtgevers?

Lees meer >

 Buiten Ruimte

Samen maken we de Buiten Ruimte

Goed ontworpen, aangelegde en beheerde buitenruimte heeft een grote meerwaarde voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van het stedelijk gebied. We ontvangen regelmatig verzoeken van organisaties die graag willen verkennen op welke wijze zij bij Buiten Ruimte of de zogenoemde Open Convenanten kunnen aansluiten.

Neem contact met ons op wanneer u belangstelling heeft.

Lees meer over: 
Samenwerken aan vertrouwen Klimaatwerk in uitvoeringCirculariteit en duurzaamheidMultifunctionele daken

Colofon

Binnen Buiten Ruimte onderzoeken bedrijven, gemeenten, hun branche organisaties en kennisinstellingen samen succesvolle routes om de buitenruimte duurzaam en klimaatbestendig en economisch rendabel in te richten en te onderhouden.

Buiten Ruimte is een initiatief van: MKB Infra, Hogeschool van Amsterdam en Building Changes en wordt uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal regionale overheden en marktpartijen. Het programma wordt, mede mogelijk gemaakt door TKI Deltatechnologie.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat:

  • U partner bent bij Buiten Ruimte en/of Klimaatbestendige Stad of Infiltrerende stad en/of actief deelneemt in een van de regionale kenniskringen of regionale netwerken BIM.
  • U heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de Klimaatwerk in uitvoering, Samenwerken uit vertrouwen en/of DuurzaamGWW.
  • U aanwezig bent geweest bij een van de Infralokalen of workshops (mede) georganiseerd door Buiten Ruimte.
  • Wij u anderszins op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de kennis en informatie in het kader van Buiten Ruimte.

    Lees meer over ons privacy beleid 

Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft +31 15 - 72 00 901 info@buitenruimte.info