Werken met DuboCalc

29 april 2019

Steeds meer opdrachtgevers geven duurzaamheid een prominente plaats in hun aanbestedingen. Omdat duurzaamheid een veelomvattend begrip is, waaronder circulariteit, levensduurverlenging, CO2-reductie en zelfs Bio-based bouwen en duurzame inzetbaarheid kunnen vallen, en deze begrippen niet op traditionele manier te “beprijzen” zijn, is er een calculatiemethode ontwikkeld, die wel ruimte biedt voor het meenemen van een aantal van deze duurzaamheidsmaatregelen. Die calculatiemethode, DuboCalc genaamd, geeft de mogelijkheid de milieu-impact van de gevraagde duurzaamheidselementen te bepalen en te berekenen. DuboCalc zorgt ervoor dat u in beeld krijgt welke maatregelen en oplossingen echt bijdragen en in voorkomend geval, welke investeringen hierbij aan de orde zijn, zodat u beter kunt presteren op projecten en vooral beter kunt scoren bij aanbiedingen.

Wij hebben Megaborn gevraagd een presentatie te verzorgen op basis waarvan u kunt beslissen deel te nemen aan een eenvoudige training in het werken met DuboCalc. Megaborn is evenals MKB INFRA medeondertekenaar van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 en heeft jarenlang ervaring met de Aanpak Duurzaam GWW in grote en kleine projecten als ontwerper, aanbesteder/beoordelaar en contractadviseur. De presentatie is gratis bij te wonen voor zowel leden van MKB INFRA, als de leden van onze zusterorganisaties in de sloopbranche en de bestratingssector, VERAS, VMS en OBN en zal plaatshebben op 11 juni aanstaande van 16 tot 18 uur ten kantore van de Aannemersfederatie in Veenendaal.

Tijdens de bijeenkomst komt aan de orde:

-             De historie van DuboCalc
-             Hoe is in het kort de werking van DuboCalc en wat kan de aannemer hier mee doen?
-             Hoe zit DuboCalc in de uitvragen?
-             Wat zijn in het kort de ontwikkelingen?
-             Hoe ziet dat eruit in uitvragen, uitwerkingen en beoordelingen (aan de hand van voorbeeldprojecten)?

Voor geïnteresseerden (maximaal 24 per sessie), die echt met het programma willen spelen en willen worden getraind in de ins/outs en wijze waarop zij dit in hun projecten, aanbiedingen en projectaanpak kunnen toepassen, volgt op een nog vast te stellen datum een training van maximaal 5 tot 6 uur met desgewenst een eventuele terugkommiddag (2 uur). Dan zal er dieper worden ingegaan op de werking van DuboCalc, wordt er geoefend in het maken van berekeningen en het spelen met variabelen en wordt ingegaan op de vragen hoe de eigen bedrijfsvoering aan kan worden gekoppeld, en hoe men op verantwoorde manier de ‘winstpakkers’ kan onderbouwen en presenteren, waarbij tevens aandacht wordt besteed hoe aanbiedingen worden berekend, getoetst en beoordeeld vanuit het perspectief van een opdrachtgever. Verder krijgt u een inkijkje hoe DuboCalc heeft gewerkt in verschillende projecten en hoe Duurzaam GWW heeft gewerkt in aanbestedingen van projecten van 1 tot 10 miljoen. Uiteraard zal er dan ook worden getraind in en geoefend met het maken van een aanbieding. Deze bijeenkomst wordt voor een zeer beperkt en preferentieel tarief aangeboden en kost per deelnemer € 250.

Enkele maanden later is dan een terugkommiddag waarop ervaringen kunnen worden besproken en tips en tricks kunnen worden gegeven.

U kunt zich en eventueel uw calculator(en) vanaf nu opgeven voor de introductiebijeenkomst op 11 juni aanstaande. Deelname is gratis en verplicht niet tot deelname aan de training. Geeft u zich wel snel op, want het aantal plaatsen is beperkt.

Mail: secretariaat@mkb-infra.nl 

< Terug naar overzicht