Voorbeeldenboek Klimaatadaptieve bouwprojecten

3 april 2019

Klimaatadaptatie staat hoog op diverse agenda’s, maar in de praktijk is klimaatadaptatie vaak niet de aanleiding om een project te ontwikkelen. Gevolg is dat klimaatadaptatie als bijkomend onderdeel van een project minder prioriteit krijgt en dat daardoor kansen blijven liggen.

Goede ervaringen

Op diverse plekken in het land zijn al goede ervaringen opgedaan met klimaatadaptieve bouwprojecten. Dit varieert van bewonersinitiatieven om tuinen te vergroenen tot integrale plannen voor gebiedsontwikkeling voor nieuwbouw of aanpassing van de bestaande stad. Bij alle ontwikkelingen zijn kansen om de gebouwde omgeving aan te passen aan de veranderingen van het klimaat en de gevolgen die dat met zich meebrengt. Klimaatadaptieve maatregelen hebben vaak een positief effect op de uiteindelijke kwaliteit van een project. Met name op het gebied van comfort en verbeterde leefbaarheid. Wanneer klimaatadaptatie in het plan- en ontwikkelproces een volwaardige positie inneemt en risico’s, kosten en baten op langere termijn worden afgewogen blijken er vaak ook financiële voordelen te behalen.

Dit voorbeeldenboek beschrijft 12 cases op een onderling vergelijkbare manier. Gemeenten, provincies, natuurbeheerorganisaties, bouwbedrijven, bewoners en andere betrokken partijen kunnen met dit boek inspiratie opdoen om klimaatadaptatie te verankeren in hun beleid en werkwijze. Ze kunnen gebruik maken van al opgedane kennis om klimaatadaptatie onderdeel te maken van projecten in de bouw en de aanpak van openbare ruimte en voorzieningen.

 

Workshops Implementatie van Klimaatadaptatie

In 2019 organiseert Platform31 een serie workshops waarin de implementatie van klimaatadaptieve maatregelen in bouwprojecten centraal staat. Bent u betrokken bij een bouwproject of (gebieds)ontwikkelingsproject? Dan kunt u zich aanmelden om een workshopserie als onderdeel van uw project te organiseren.

 

Download Voorbeeldenboek Klimaatadaptatieve bouwprojecten

< Terug naar overzicht