Samenwerken aan maatschappelijke opdracht in Amsterdam

3 juni 2019

Een convenantsaanpak moet tijd van rijpen krijgen. Dat hebben we bij aanvang gemerkt. Je kunt niet vanuit het niets een convenant sluiten. Zo werkt het niet. Je komt tot een resultaat dat bij de stad past, als je gezamenlijk met de materie hebt geworsteld. Uiteindelijk ligt er dan iets, wat op een natuurlijke wijze is ontstaan.”
Ook de klimaatadaptatie maakt onderdeel uit van de convenantprojecten. Op www.buitenruimte.info is het project Herinrichting Derkinderenstraat beschreven, een pilot in het kader van het mkb-convenant. In samenwerking met de Hogeschool Amsterdam is een onderzoek geëntameerd naar Klimaatadaptatie. Net als in Rotterdam is ook in Amsterdam één van de belangrijkste doelen van het mkb-convenant: gezamenlijk een leer- en verbeterproces ingaan. De aanpak is echter iets anders georiënteerd. Klein: “We kiezen voor continuïteitsovereenkomsten van vier jaar. Je hebt dan wat langer de tijd om met dezelfde contractpartijen over meerdere werken te wennen aan elkaar en te leren van elkaar. Je kunt leerervaringen in dezelfde contractperiode op een ander werk direct toepassen, toetsen en weer aanscherpen.

Lees het hele artikel in GWW-Totaal

< Terug naar overzicht