OPENBARE CONSULTATIEPERIODE LEIDRADEN PLATFORM CB’23 VAN START

27 maart 2020

Feedback gevraagd op conceptleidraden 2.0

De actieteams Paspoorten voor de bouw en Meten van circulariteit van Platform CB'23 hebben sinds oktober gewerkt aan 2.0 versies van de leidraden die in juli 2019 zijn gepresenteerd. Platform CB’23 start een openbare consultatieperiode van drie weken om feedback te ontvangen op deze leidraden die nu voor 80% gereed zijn. Daarmee willen de actieteams een zo breed mogelijk draagvlak realiseren. Op dinsdag 24 maart start de consultatie van Meten van circulariteit, op donderdag 2 april die van Paspoorten voor de bouw.

Online toelichting

Tijdens Building Holland zouden de actieteams de conceptleidraden toelichten en met betrokkenen in gesprek gaan om een verdieping te maken ten behoeve van de 100% versies die in juli gepresenteerd worden. Aangezien alle live evenementen niet door kunnen gaan, wordt in plaats daarvan via webcasts een toelichting gegeven op de leidraden en op het proces van de consultatie. Deze staan tegelijkertijd met de leidraden online.  

Het geven van feedback

Via een commentaarmodule op de website kunnen betrokkenen uit de hele sector feedback geven op de conceptleidraden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het type commentaar: taalkundige fouten, inhoudelijke suggesties tot verbetering of een fundamenteel bezwaar op een deel van de tekst. Losse e-mails of mondelinge feedback worden niet in behandeling genomen.

Aanvullingen op leidraden 1.0

Voor de leidraad ‘Meten van circulariteit’ zijn de grootste inhoudelijke aanvullingen op de 1.0 versie: een uitwerking van indicatoren voor schaarste, een aanzet voor kernindicatoren voor waardebehoud op technisch-functioneel en economisch gebied en een verdieping van het denkkader voor toekomstige levenscycli.
Voor de leidraad ‘Paspoorten voor de bouw’ zijn de grootste inhoudelijke aanvullingen: de verdere uitwerking van de longlist van materiaaleigenschappen, de aanscherping van hoe kwaliteit en beschikbaarheid van data geborgd moeten worden en hoe deze data zo efficiënt mogelijk gevonden kan worden door marktpartijen.

De 100% versies van de leidraden worden in juli dit jaar opgeleverd.

< Terug naar overzicht