Nu terugkijken: Kennissessie Opvallende Klimaatadaptatie projecten o.l.v. Floris Boogaard

28 februari 2022

Terugkijken van de online Kennissessie 24 februari 9:00: Opvallende klimaatadaptatie projecten in Nederland

Nederland is volop aan de gang met klimaatadaptatie om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen. Zo zijn er op Climatescan.nl al meer dan 5000 locaties verzameld waar waterbergende wegen, natuurvriendelijke wadi’s, waterpleinen, ondergrondse infiltratie, groene daken, watermuren, drijvende woningen, raingardens en andere innovaties worden toegepast. Wat kunnen we daaruit leren? Waar staan we? Waar liggen kansen? Wat werkt in de praktijk en wat niet?

Klik hier om terug te kijken

In deze online kennissessie nam onderzoeker en consultant Floris Boogaard ons mee langs 20 opvallende projecten. Zowel in de slides, in de opname en ook op Climatescan.nl zelf kun je dat terugvinden. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer aandacht voor Wadi’s en Raingardens, die niet alleen voor waterberging/buffering zorgen, maar ook de openbare ruimte zichtbaar prettig en groen maken.

De gouden tip voor de deelnemers aan de sessie is daarmee de volgende: maak ook zichtbaar wat je doet! Genoemde platforms (Climatescan.nl maar bijvoorbeeld ook het Gebiedsportaal van MKB infra) worden goed gevonden door een breed publiek van aannemers, gemeentes en onderzoekers. Zorg daarbij voor goed beeldmateriaal of video’s. Je merkt dat het bereik van een veelzeggende foto heel groot kan zijn.

Jouw project in een volgende kennissessie?  

We spreken ook over wat er achter die zichtbare resultaten zit. Welke samenwerking achter de schermen is nodig om klimaatadaptatie meer gangbaar te maken in Nederland? Opgemerkt wordt dat er nog wel veel winst te behalen zou zijn in Nederland als er door gemeentes en aannemers opener en integraler aan deze uitdagingen zou worden gewerkt.

Graag gaan we in een volgende kennissessie in meer detail in op hoe samen werken aan klimaatadaptatie kan leiden tot tastbare resultaten. Daarbij staan we open voor eenieder die een mooi voorbeeld heeft op dit vlak – idealiter horen we het verhaal gezamenlijk van opdrachtgever en opdrachtnemer. Dus heb je een klinkend voorbeeld, laat het ons weten!

Deze kennissessie werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van TKI Deltatechnologie. 

 

< Terug naar overzicht