Masterclass Waterpasserende verhardingen, 12 november 2019

26 september 2019

Vorige week woensdag kwamen de partners van onderzoeksproject De Infiltrerende Stad weer bij elkaar op de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst maakte het consortium de balans op van het eerste jaar praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit, beheer en onderhoud en het op de markt brengen van infiltrerende verhardingen. Het consortium bestaat uit mkb-bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten en waterschappen.

De komende tijd gaan de partners aan de slag om op de Waterstraat in Delft en in praktijkomgevingen onderzoek te doen naar het beheer & onderhoud van water passerende verhardingen. Hiermee beogen de mkb-bedrijven objectieve informatie te krijgen over de meest geschikte wijze van beheer en onderhoud van hun specifieke innovaties. Deze inzichten zullen vervolgens meegenomen worden in de ontwikkeling van een passende markstrategie om nog meer straten in Nederland te kunnen voorzien van deze innovatieve oplossingen om op die manier lokale regenwaterinfiltratie te stimuleren.

Nieuwsgierig? En/of heb je waardevolle inbreng?
Op 12 november organiseert het consortium weer een masterclass. 

In een interactieve setting, met pitches, forumdiscussie en een workshop, gaan ondernemers, gemeenten en waterschappen met elkaar in gesprek. Lectoren van de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam en Hanzehogeschool Groningen voorzien de deelnemers van nodige theoretische inzichten en zorgen voor reflectie aan het eind.

12:30 uur            Inloop

13:00 uur            Inleiding inhoud project (Jeroen Kluck, lector Water in en om de stad, Hogeschool van Amsterdam

13:15 uur            Pitchronde 1 (ondernemers)

13:45 uur            Forumdiscussie: Het perspectief van de opdrachtgever (gemeenten, waterschappen)

14:15 uur            Pauze

14:45 uur            Pitchronde 2 (ondernemers)

15:15 uur            Workshop: Wat zijn bepalende factoren in keuze voor infiltrerende verharding en onderliggende systemen? (Rutger de Graaf, lector Waterinnovatie, Hogeschool Rotterdam)

16:15 uur            Afsluitende reflectie (Floris Boogaard, lector Ruimtelijke transformaties, Hanzehogeschool Groningen)

16:30 uur            Borrel en netwerken

 De masterclass is een openbare en gratis toegankelijke bijeenkomst. Stuur deze uitnodiging dan ook gerust door in uw netwerk!  Het aantal bezoekers is wel beperkt, dus vragen u om zich aan te melden. Voor aanmeldenklik hier.

Klik hier om uw route naar de Bouwcampus te bepalen.

 

< Terug naar overzicht