Masterclass Infiltrerende stad

22 maart 2019

Sinds september 2018 loopt het project infiltrerende stad uitgevoerd door de Hogescholen van Rotterdam, Amsterdam en de Hanze Hogeschool Groningen i.s.m. met een aantal MKB bedrijven. In dit project wordt middels praktijkonderzoek tussen verschillende hogescholen, ondernemers, gemeenten en waterschappen meer inzicht gecreëerd in de praktische toepasbaarheid van innovaties in weg en rioolontwerp die behalve infiltreren ook het (regen)water langer vasthouden en ondergronds vertraagd afvoeren. Er is binnen het onderzoek naar deze innovaties vaak sprake van één of meer combinaties aan technieken bijvoorbeeld waterdoorlatende verharding, ondergronds aan -en afvoer via kolken, zijdelings infiltratie langs de nieuwe verharding, zuivering van regenwater en aanvulling van dieper grondwater middels infiltratie. 

Bekijk de presentaties Infralokaal Infiltrerende stad

Lees meer over het onderzoek Infiltrerende stad

< Terug naar overzicht