Hitteweek: Mindmap maakt gevolgen zichtbaar van hitte voor de stad

26 mei 2020

We hebben te maken met meer neerslag en hete dagen door klimaatverandering. Gemeenten staan voor de opgave om stedelijke gebieden in Nederland prettig te houden om in te leven. Voor wateroverlast weten we ongeveer hoe dat moet, maar voor hitte niet. Welke eisen moeten we stellen aan de stedelijke inrichting zodat het niet te heet wordt? En wat zijn de problemen die voorkomen kunnen worden met een hittebestendige inrichting? Deze hitteopgave is vaak onvoldoende bekend.

Klik op de foto om de interactieve mindmap te bekijken.

Interactieve mindmap
In het HvA onderzoek De hittebestendige stad ontwikkelden de onderzoekers een interactieve mindmap. Deze maakt de gevolgen van hitte zichtbaar. De mindmap werd ontwikkeld in 2017 en kreeg in 2019 een update. De map laat zien dat hitte vele gevolgen heeft die onder te verdelen zijn in vijf thema’s: netwerken, water, leefbaarheid, buitenruimte en gezondheid. Voor elk gevolg is een factsheet beschikbaar met een beknopte uitleg van het probleem. Daarin staat bijvoorbeeld ook vermeld op welke manier hittekaarten het gevolg inzichtelijk kunnen maken en welke maatregelen genomen kunnen worden.

Hittebestendige inrichting
De mindmap helpt gemeenten de problemen die door hitte in stedelijk gebied kunnen optreden in de breedte te verkennen. Ook helpt de mindmap om de gevolgen te tonen die specifiek door een hittebestendige inrichting kunnen worden voorkomen zonder de andere gevolgen te vergeten. De getoonde gevolgen zijn namelijk niet allemaal met maatregelen in de stedelijke inrichting tegen te gaan. In veel gevallen zijn maatregelen in zorg en gedrag of aanpassingen aan gebouwen effectiever.

Het is gebleken dat de mindmap een nuttige tool is om in gesprek te gaan binnen gemeentes over de hitteopgave en om alle niet-acceptabele gevolgen van hitte in de stad zichtbaar te maken die met aanpassingen in de stedelijke inrichting kunnen worden tegengegaan. De ontwikkeling van de mindmap was onderdeel van een onderzoek naar de hittebestendige inrichting van de buitenruimte, waarbij de focus dus niet op zorg en gebouwen lag.

Wat is de hitteopgave?
In het onderzoek concludeerden de onderzoekers dat vanuit het werkveld van ruimtelijke adaptatie de hitteopgave gezien kan worden als dat wat gemeentes moeten doen om de stad en vooral de openbare ruimte leefbaar en comfortabel te houden met het oog op hitte. Het gaat in de hitteopgave om alle niet-acceptabele gevolgen van hitte en hoe je die tegengaat met aanpassingen in de stedelijke inrichting.

De hitteweek – Week van De Hittebestendige Stad - 25 t/m 29 mei
Tijdens de hitteweek kom je meer te weten over het tweejarig onderzoek De Hittebestendige Stad. Vanwege de huidige coronamaatregelen kan het geplande symposium op 10 juni niet doorgaan. Ter vervanging van het symposium vindt er een webinar plaats op 29 mei. In aanloop naar het webinar wordt er gedurende een week aandacht besteed aan dit onderzoeksproject.

Lees bij Tips meer over de ontwerprichtlijnen voor het (her)inrichten van buitenruimte.
Of lees meer artikelen over de hitteweek.

Het onderzoeksconsortium

De Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, Wageningen Environmental Research (WENR) en Tauw vormen het consortium De Hittebestendige Stad met tien gemeenten en twee gemeentelijke samenwerkingsverbanden (RIVUS en BUCH) en Buitenruimte.info (MKB-Infra, Building Changes).

< Terug naar overzicht