Het Handboek 3.1 van de CO2-Prestatieladder is nu beschikbaar!

22 juni 2020

De CO2-Prestatieladder is een managementinstrument dat organisaties aanspoort tot het reduceren van CO2-uitstoot. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

In deze video presenteert SKAO Handboek 3.1. Browse door de onderdelen of kijk de volledige video. Na een introductie in SKAO en de CO2-Prestatieladder volgt een samenvatting van de wijzigingen, het proces en de scope. Hierna worden de wijzigingen nader toegelicht.

Lees hier het artikel 'Kortere teksten, minder administratie: Handboek 3.1 is efficiëntere norm' van SKAO.

Projectdossier in Handboek 3.1: Op projecten is nog winst te behalen
Download het handboek hier.

< Terug naar overzicht