Deltares: gratis technologie consult voor MKB ondernemingen

19 juni 2020

Deltares is een onafhankelijk toegepaste kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond dat werkt aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. Niet alleen innovaties, maar ook bestaande praktijkoplossingen kunnen op schaal bij Deltares worden uitgeprobeerd. Daaruit ontvangt het instituut een gedeelte van zijn inkomsten. Het andere deel komt uit subsidies, onder meer ten behoeve van de kennisverbreding en -verspreiding onder het MKB.

In dat kader biedt Deltares aan leden van MKB INFRA onder meer een gratis technologie consult van een dag aan. Daarbij buigt een expert zich over uw idee of innovatie. Denk hier bijvoorbeeld aan innovatieve projecten op het gebied van kustbescherming, bodembescherming, energievoorziening, monitoring- of meetinstrumenten. Start-ups en het MKB kunnen hun eigen modellen testen in de faciliteiten in Delft en Deltares kan helpen bij het opzetten van deze modellen. De expert kan u helpen met advies over de haalbaarheid van uw idee, de technisch-inhoudelijke aspecten daarvan en de organisatorische (rand)voorwaarden. Dat advies is dus geheel kosteloos en u bent verder nergens aan gebonden. Deltares hoopt innovatieve MKB-bedrijven te verwelkomen in hun experimentele testfaciliteiten en samen te werken aan innovatieve ontwikkelingen en oplossingen. Meer informatie over het consult en over het maken van een afspraak is te vinden op: www.deltares.nl/nl/mkb

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 september 2020. Eind september zal de selectie plaatsvinden. De testperiode is van oktober t/m december 2020. Klik hier om u aan te melden.

< Terug naar overzicht