Corona en rioleringswerkzaamheden, een levensgevaarlijke combinatie?

26 maart 2020

Op Linkedin verscheen deze week een kort berichtje waarin een link werd gelegd tussen het Corona virus en het riool. Onder andere Rioned gaf al een signaal af. Het is serieus business dat dit onderwerp aandacht moet krijgen. Kunnen bijvoorbeeld gelaatsmaskers je redden? De Schot Infra uit Alkmaar heeft al langer veel aandacht voor dit onderwerp mede omdat zij ook bij rioleringswerken betrokken zijn. Overigens verwacht en hoop ik dat zij niet de enige zijn. Arbo is goed maar is niet echt ingesteld op Corona en een update over het onderwerp is ook op zijn plaats. Overigens zie je dat op sommige plekken men hier wel mee bezig is. Hoe pak je dit aan en hoe vraag je landelijke aandacht maar ook aanpak en instructie voor dit onderwerp. Het mag niet bij een bericht op LinkedIn blijven! Kennisorganisatie BuildingChanges en Schot Infra pakken dit onderwerp op en vragen aan u lezers om in uw achterban dit onderwerp naar voren te halen. Onze mensen worden in hun dagelijks werk hier mee geconfronteerd en weten niet welke risico’s er zijn c.q. ze mee naar huis nemen. Door aandacht hieraan te geven kunnen de wij samen de aanpak versterken en zorg dragen dat waar mogelijk wij met elkaar ook in de grond-weg en waterbouw het virus buiten de deur weten te houden. In Nederland moet veel gedaan worden met riolering wat ook bezorgde vragen van inwoners oproept. Deze week sprak ik een inwoner die zei: we weten dat drugs en medicijnen ook door het riool gaan dus zal dat virus dat ook wel doen. Best een eng idee hier voor mijn deur. Ja, de zorg zit dus niet alleen bij de uitvoerende partijen maar ook bij de inwoners. Gemeenten, Provincies, Waterschappen en Rijk, lees de wegbeheerders, zullen deze vragen dus ook gaan krijgen of hebben. Het antwoord moeten wij gezamenlijk formuleren en daar is snel echt onderzoek voor nodig. Building Changes Delft en Schot Infra Alkmaar trekken hier samen in op en horen graag van u hoe u hiernaar kijkt c.q. wat voor antwoorden u misschien al heeft.

Dit is ook een oproep naar de organisaties in het werkveld, pak het op! @vng realisatie, @mkb-infra, @Bouwend Nederland, @Schot Infra, #coronacrisis, #coronavirus, #arbo, @ISZW, @VMS, @Rioned Natuurlijk hopen wij dat u dit bericht ook in uw netwerken door zal zenden. Alleen samen lukt het om dit goed aan te pakken voor nu en de toekomst!

Laat het ons weten, wij verzamelen de vragen en antwoorden en bundelen dit om snel tot een gezamenlijke aanpak en informatie te komen.

Robert-Jan van den Berg, Dynamisch Verbinder Building Changes

rjvdb@buildingchanges.nl of e.dewaal@schot-infra.nl

 

< Terug naar overzicht