Infiltrerende verhardingen

Een steeds groter gedeelte van steden is verhard, en wateroverlast is een groeiend probleem in de stedelijke omgeving.

Door gebruik van ‘infiltrerende’ (waterdoorlatende) bestrating kan wateroverlast effectief bestreden worden. Veel bedrijven ontwikkelden al waterdoorlatende bestrating, maar de markt bleef toch achter. Om dit te doorbreken en meer kennis en ervaring te bundelen, heeft het project de Infiltrerende Stad heeft in de periode 2019 - 2020 de werking van waterdoorlatende bestrating en van traditionele bestrating in kaart gebracht en vergeleken. Een belangrijk inzicht daaruit is: een goede infiltrerende verharding levert de gemeente en haar bewoners uiteindelijk meer op dan dat zij kost. Maar dan moet ze wel goed ontworpen én goed onderhouden zijn. Lees in onze online publicatie meer inzichten uit dit onderzoek.

Achtergronden onderzoeksopzet "De Infiltrerende Stad'

In dit project brachten de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en de Hanzehogeschool Groningen in kaart hoe het functioneren van enerzijds traditionele bestratingen en anderzijds nieuwe, waterdoorlatende verhardingen zich tot elkaar verhouden. De HvA boog zich in 2019 en 2020 – met inzet van eigen studenten – over de werking van waterdoorlatende verhardingen, en onderzoekt hoeveel en wat voor onderhoud deze verhardingen nodig hebben. De Hogeschool Rotterdam onderzocht innovatieve bestrating in Nederland. Ze hebben zich gericht op de volgende vragen:

  • Hoe functioneren waterdoorlatende verhardingen op de korte en lange duur, en hoe is dat afhankelijk van omgevingsfactoren?
  • Welk beheer en onderhoud is nodig om het functioneren op lange duur te garanderen?
  • Welke innovaties kunnen bijdragen aan het beter functioneren op lange termijn?
  • Wat zijn de voordelen en baten van infiltrerende verhardingen?

Klik hier voor het uitgebreide info over onderzoeksproject De Infiltrerende Stad. 

 

Almere

Loosdrecht

Utrecht

Zeist