Duurzaamheid in de uitvoering

Basisprincipes:

 1. Vertaal de duurzaamheidsdoelen van je organisatie naar projecten en opgaves.
 2. Neem duurzaamheid zo vroeg mogelijk mee,
 3. Focus per project of opgave op thema’s waar de meeste duurzaamheidswinst te behalen is.
 4. Creëer ruimte voor innovaties en nieuwe duurzame oplossingen door ruimte te laten om zelf met oplossingen te komen.
 5. Om duurzaamheid op uniforme wijze te toetsen maak gebruik van het gezamenlijk instrumentarium zoals scans ambitie web, DuboCalc en CO2-Prestatieladder.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Verminder het gebruik van materialen
 • Kies low-inpact materialen
 • Verminder het direct verbruik
 • Verminder transport (schone technieken, logistiek)
 • Lever afvalstromen zo zuiver mogelijk aan
 • Afval bijvoorkeur binnen project of regio hergebruiken als grondstof
 • Hergebruik hulp- en reststoffen
 • Help uw toeleverancier verduurzamen
 • Wek zelf energie op
 • Maak duurzaamheid onderdeel van de bedrijfs- en/of projectstrategie
 • Kies duurzaam transport (bijvoorbeel electrisch in de stad)
 • Verkort de uitvoeringstijd/periode (Halftime)