Duurzame bouwmaterialen en machines

 

 

 

Op deze pagina’s treft u een uitsnede aan van duurzame bouwmaterialen en in te zetten machines die in de openbare ruimte toegepast kunnen worden en een bijdrage leveren aan duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen. Hier zijn dus materialen en machines te vinden die op dit moment op de markt zijn enof verschijnen. Het doel is om u te informeren over wat er zoal beweegt rond klimaatadaptatie, duurzame en circulaire ontwikkelingen bij leveranciers en fabrikanten. Wij proberen uiteraard het aanbod zo actueel als mogelijk te houden maar daarvoor hebben wij natuurlijk ook de lezers en deelnemers nodig. Heeft u iets bijzonders gezien of maakt u dit zelf, dan horen wij dat ook graag. Stuur dit dan naar info@buitenruimte.info

Fabrikanten en leveranciers krijgen de mogelijkheid om op deze website hun nieuwste ontwikkelingen met u te delen zonder dat BuitenRuimte.info hier een commercieel belang bij heeft. Dit maakt ook dat BuitenRuimte.info geen controle uitoefend op de inhoud qua beloftes die door fabrikanten en leveranciers worden gedaan ten aanzien van hun producten en hiervoor niet aansprakelijk zijn of gesteld kunnen worden. BuitenRuimte.info toetst wel of het aangebodene past binnen de kaders en doelstellingen van deze website.

Wilt u zien of een van de opgenomen producten ook bij in de regio is toegpast? In samenwerking met de MKB-Infra en Buiilding Changes richt Gebiedsmanagers een database in om (innovatieve) klimaat adaptieve toepassingen overzichtelijk weer te kunnen geven op een interactieve kaart van Nederland. Het portaal is in het najaar openbaar zichtbaar op de site van MKB-Infra. 

 

Navigeer direct naar:

Bouwmaterialen

Machines

MATERIALEN

{bouwmaterialen}

 

 

MACHINES

{machines}