CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven. De website skao.nl wat is de ladder geeft u meer inzicht in de gedachte achter de CO2-Prestatieladder en hoe het instrument ook voor uw kan werken.

Uitgangspunten
Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten:

  • maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
  • minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De ladder werkt daarom niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. De ambitie is dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Meer info

De CO2-Prestatieladder in de praktijk

Bedrijven die inschrijven op een aanbesteding waarin het Beste Prijs-KwaliteitsVerhouding (BPKV)-criterium CO2-Prestatieladder is opgenomen kunnen op twee verschillende manieren voldoen aan dit criterium. In beide gevallen moet het bedrijf binnen een jaar na gunning en vervolgens jaarlijks gedurende de looptijd van het project aantonen dat het voldoet aan het BPKV-criterium.

  1. De eerste mogelijkheid is dat het bedrijf beschikt over een CO2-bewust Certificaat en dat overlegt. Hiermee toont het bedrijf aan dat het gehele bedrijf CO2-bewust handelt, ook in de projecten die het uitvoert, waarbij de niveaus van het certificaat en van het BPKV-criterium vergelijkbaar zijn.
  2. De tweede mogelijkheid is dat het bedrijf specifiek op projectniveau aantoont dat het voor het project in kwestie voldoet aan het ambitieniveau en de onderliggende niveaus waarmee het heeft ingeschreven.

Bij aanbesteding met het BPKV-criterium CO2-Prestatieladder is het hebben of behalen van een CO2-bewust certificaat dus geen vereiste, maar een manier om aan het BPKV-criterium te voldoen.

Bekijk in de interactieve infographic van Proces van een project met Duurzaam GWW wanneer de CO2-prestatieladder het beste gebruikt kan worden.