Circulariteit

Wereldwijd gooien we grondstoffen weg nadat we ze één of soms twee keer gebruikt hebben. Ondertussen zijn veel van deze grondstoffen steeds moeilijker te krijgen. Gemeenten zetten zich steeds meer in op de overgang van een lineaire naar een circulaire economie realiseren. Een circulaire economie is niet alleen te realiseren en vereist aanhaken bij de initiatieven die op lokaal en regionaal zijn of worden opgestart.

Stand van zaken
Circulaire economie is een relatief nieuw onderwerp waarin de rol van de gemeentelijke overheid en haar partners marktpartijen en kennisinstellingen nog niet duidelijk is uitgekristalliseerd. Het reduceren van de hoeveelheid afval, het inzetten van reststromen voor hergebruik als grondstoffen en het bij de eigen inkoop en aanbesteding circulariteit als randvoorwaarde stellen dragen bij aan de realisatie van een circulaire economie.


De basisprincipes van circulariteit. Bron PBL.

Uitdaging
Als inkopende partij kan de gemeente of waterschap borgen dat de producent of verwerkende partij de producten, onderdelen of grondstoffen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, met behoud van zoveel mogelijk waarde weer in een nieuwe cyclus zal inzetten. Belangrijke succesfactoren van een circulaire economie zijn: ketensamenwerking, transparantie en sociale/procesinnovatie. Bij circulair inkopen gaat het onder meer om bredere toepassing van innovatieve contractvormen zoals product-service-systemen, prestatie-contracten of pay-per-use contracten.

Aanpak Duurzaam GWW
De Aanpak Duurzaam GWW is een procesaanpak waarbij circulariteit en duurzaamheid, het liefst zo vroeg mogelijk, geïntegreerd wordt in het proces van analyseren, afwegen, ontwerpen en specificeren.