Aanpak Duurzaam GWW

Duurzaam GWW
Publieke opdrachtgevers staan voor grote opgaven. Veranderend klimaat, krimpende budgetten, een uitdijend takenpakket met dito te behalen doelstel­lingen. Duurzame planvorming, inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte kan structureel bijdragen aan de invulling van de opgave waar de stad en het buitengebied voor staan. En daarmee ook een plek die bestand is tegen de verandering van ons klimaat. De Aanpak Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw biedt een handelingsperspectief voor opdrachtgevers die een volgende stap willen maken naar een klimaat­bestendige, leefbare en duurzame omgeving in stad en dorp.

Zo’n nieuwe aanpak betekent voor de deelnemende partijen een zoektocht. We worden uitgedaagd om ondernemerschap te tonen. Lef en durf om dingen uit te proberen, een eerste stap te zetten en kansen te verzilveren die anders blijven liggen.

De inrichting van de openbare ruimte bepaalt mede het stedelijk klimaat en is bepalend voor de aanwezigheid van “natuur” in onze woonomgeving. Een gevarieerde groene inrichting zorgt voor verkoeling en biodiversiteit. Het ontwerp en de wijze van uitvoering van aanleg en beheer dragen bij aan de besparing van energiebespa­ring, beperking van het gebruik van grondstoffen en de CO2 -uitstoot, een verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte en daarmee verbetering van de totale leefbaarheid in de wijk.

Aanpak Duurzaam GWW
De Aanpak Duurzaam GWW is een procesaanpak waarbij duurzaamheid, het liefst zo vroeg mogelijk, geïntegreerd wordt in het proces van analyseren, afwegen, ontwerpen en specificeren.  Om dit te realiseren is er de praktische werkwijze 'Aanpak Duurzaam GWW'. Deze werkwijze maakt duurzaamheid in GWW-projecten concreet zonder vooraf generiek voor te schrijven wat de duurzaamheidseisen zijn. De nadruk ligt op het behalen van duurzaamheidswinst door de kansen per project te benutten. Door deze aanpak ontstaan er ook mogelijkheden de projecten in de omgeving in het proces langs de kantlijn mee te laten lopen. Wij noemen dat meekoppelkansen.

Handreiking voor de aanpak Duurzaam GWW in gemeentelijke projecten. Een interactief hulpmiddel bij het vertalen van algemene duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen in de projecten. Lees verder.

Basis instrumeneten van de aanpak

Twee belangrijke instrumenten van de aanpak zijn:
1. Omgevingswijzer
2. Ambitieweb

Hoe past de aanpak Duurzaam GWW in het procesontwerp voor werken in de GWW? 
Bekijk de interactieve infographic Proces van een project met Duurzaam GWW.

Lees meer over dit onderwerp:

Samenvatting Aanpak Duurzaam GWW Schema
Lessen met de aanpak uit het project Molenwaard